Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy wystartował

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy wystartował

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło 45. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochronę człowieka w środowisku pracy.

W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku – również wyróżnienia dla zakładów pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.
Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w dwóch kategoriach:
• kategoria A – rozwiązania techniczne i organizacyjne,
• kategoria B – prace naukowo-badawcze.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz