Od stycznia zmiany w VAT ważne dla organizacji rzemiosła

Od stycznia zmiany w VAT ważne dla organizacji rzemiosła

"© [sk_com] / Dollar Photo Club”

Prezes ZRP Jerzy Bartnik w piśmie skierowanym do organizacji rzemiosła informuje, że od 1 stycznia 2016 roku w wyniku zmian w ustawie o VAT – wprowadzone zostały przepisy o zasadach ustalania proporcji odliczania podatku przez podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz działalność nie mającą charakteru gospodarczego.

Nie ma wątpliwości, że przepisy te będą dotyczyły większości naszych organizacji, które poza działalnością statutową, najczęściej nieodpłatną, zajmują się również prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do zmiany, ustawa o VAT w art. 86 ust. 1 ogólnie regulowała ten problem zapisem, że prawo do odliczenia podatku przysługuje w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz