Od 1 czerwca wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 czerwca wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego

© [Sergey Nivens] / Dollar Photo Club

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 12 maja 2015 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł. Jest ono wyższe o 112,22 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r., które wynosiło 3942,67 zł.

Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 czerwca 2015 r. wyższe i będzie wynosiło:
1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 162,20 zł,
2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 202,74 zł,
3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 243,29 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

mlodociani-pracownicy-rzem1

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz