„Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką”. Konferencja

„Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką”. Konferencja

"© [kasto] / Dollar Photo Club”

26 listopada w siedzibie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego odbędzie się konferencja pod hasłem „Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką”. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Miasto Poznań oraz Wielkopolskie Centrum Wspierana Inwestycji.

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak, patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tematem konferencji będą możliwości finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz rolę innowacji w rozwoju sektora MSP, jak również możliwości współpracy biznesu z nauką. Jej celem jest dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu. Integralną częścią konferencji będzie debata pod hasłem „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia innowacyjnych MSP”, w której udział wezmą przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolskiego Centrum Wspierana Inwestycji, Banku Związku Polskich, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz firmy Eleet Sp. z o.o.

Konferencja odbywa się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej: LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz