Nowe konkursy dla MSP. Spotkania informacyjne dla wnioskodawców

Nowe konkursy dla MSP. Spotkania informacyjne dla wnioskodawców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza w 2017 roku nowe konkursy dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój . Masz możliwość otrzymania wsparcia nawet do 500 tysięcy złotych.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się: na jaki rozwój usług możesz uzyskać wsparcie finansowe; jak powinieneś przygotować się do złożenia wniosku, a także kiedy rozpoczynają się nabory do poszczególnych działań; jak złożyć wniosek i uzyskać dotację.
Terminy spotkań: 23 maja 2017 r., w Warszawie; 30 maja 2017 r. w Gdańsku; 6 czerwca 2017 r. w Krakowie i 20 czerwca 2017 r. w Lublinie

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz