Nowa klasa patronacka w ramach Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej Starachowickiej SSE

Nowa klasa patronacka w ramach Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej Starachowickiej SSE

Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz CELSA „Huta Ostrowiec” 27 października 2015 r. podpisali umowę o współpracy w zakresie kształcenia w zawodzie technik mechatronik. Zawarte porozumienie to efekt kooperacji firm strefowych i szkół w ramach Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej, który działa w Starachowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W wyniku współpracy CELSA „Huta Ostrowiec” zapewnia młodzieży dodatkowe lekcje z przedmiotów zawodowych prowadzone przez pracowników firmy, praktykę zawodową w wydziałach zakładu, wizyty poznawcze, dodatkowe szkolenia z TQM oraz zajęcia rozwijające kompetencje interpersonalne. Ponadto dla najlepszych uczniów przewidziana jest możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwie lub w zakładach partnerskich. Dodatkowo Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” zorganizuje uczniom klasy patronackiej naukę specjalistycznego języka angielskiego.

***

Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej rozpoczął działanie 27 kwietnia 2015 r. Patronatu inicjatywie udzielili Minister Gospodarki oraz Minister Edukacji Narodowej. Przedmiotem jego działań jest współpraca w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim oraz ściślejsze powiązanie edukacji zawodowej z potrzebami przedsiębiorców. Wśród członków znajdują się instytucje szkolnictwa wyższego, szkolnictwa zawodowego, przedsiębiorstwa, instytucje wsparcia biznesu i przedstawiciele władz województwa. Siedzibą ŚKEZ jest biuro Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Więcej informacji:
Starachowicka SSE

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz