Nominacje na egzaminatorów

Nominacje na egzaminatorów

W dniu 27 lipca 2018 roku w hotelu Novotel miało miejsce uroczyste wręczenie nominacji na egzaminatorów Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej w kadencji 2018 – 2022. W tym podniosłym akcie wzięli udział przewodniczący komisji egzaminacyjnych oraz ich zastępcy.

Uczestniczący w uroczystości dr Jan Kamiński z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty wskazał w swoim wystąpieniu na rolę dyplomu czeladniczego na rynku pracy jako jednego z podstawowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób zdających egzaminy w rzemiośle. Z kolei wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zygmunt Rzucidło mówił w swoim wystąpieniu nie tylko o dorobku rzemiosła podtrzymywanego przez kolejne pokolenia rzemieślników, ale także wyzwaniach przed, którymi obecnie stoimy. Zaliczył do nich nie tylko kwestie związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem egzaminu czeladniczego, ale także promocję rzemiosła oraz jego przyszłość w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji i zapotrzebowania na rynku pracy.


Więcej zdjęć

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz