Nierówne szanse firm mikro wobec rolników wytwarzających żywność

Nierówne szanse firm mikro wobec rolników wytwarzających żywność

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt ustawy o produkcji żywności przez rolników, która ma ułatwić sprzedaż produktów wytworzonych przez rolników we własnych gospodarstwach. Projektowane przepisy przewidują, m.in. ułatwienia w zakresie wymagań sanitarnych, zwolnienia podatkowe do 40 tys zł przychodu rocznego. Są to kolejne, znaczne ułatwienia wprowadzone dla rolników wytwarzających żywność.

Już w roku 2015 wprowadzono zasadnicze zmiany ułatwiające przetwarzanie i sprzedaż produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli poprzez wyłącznie jej z działalności gospodarczej i umożliwienie opodatkowania 2% podatkiem ryczałtowym (pod pewnymi warunkami, m.in. produkcja bez zatrudnienia pracowników, sprzedaż nie dla firm, limit przychodów 150 tys. euro).

Wyłączenie tej działalności z działalności gospodarczej oznacza także zwolnienie rolników z wysokiego podatku od nieruchomości. Te bardzo korzystne przepisy weszły w życie 1 stycznia 2016 roku, ale podobno tylko nieliczni rolnicy zdecydowali się z nich skorzystać. Dlatego resort rolnictwa przygotował kolejne, jeszcze korzystniejsze rozwiązania, w tym ułatwienia w zakresie nadzoru weterynaryjno-sanitarnego.

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego wprowadzenie tych przepisów dodatkowo zaostrzy, wcześniej już stworzone nierówne warunki dla produkcji i sprzedaży żywności na korzyść rolników wobec mikro firm produkujących żywność.

Małe zakłady przetwórcze pracujące na warunkach ustalonych dla działalności gospodarczej nie poradzą sobie w tej sytuacji. Będą musiały zapłacić wyższy podatek dochodowy, np. w ryczałcie 5,5% od przychodu, znacznie wyższe składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od nieruchomości i przede wszystkim sprostać kosztownym i biurokratycznym przepisom sanitarnym.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz