Nieprawidłowości w procesie napraw powypadkowych objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi

Nieprawidłowości w procesie napraw powypadkowych objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi

W ministerstwie finansów odbyło się z spotkanie z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców branży motoryzacyjnej, w tym Związku Rzemiosła Polskiego i przedstawicielami ubezpieczycieli.

Celem spotkania było omówienie zgłoszonych przez organizacje przedsiębiorców branży motoryzacyjnej, w tym głównie przez Związek Rzemiosła Polskiego i Związek Dealerów Samochodów, propozycji zmian legislacyjnych prowadzących do ograniczenia szarej strefy na rynku napraw powypadkowych pojazdów objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

W trakcie spotkania ponowiono najważniejsze postulaty, o które zabiega środowisko przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, w tym zasadniczy, dotyczący zmian w kodeksie cywilnym i ustawy o działalności ubezpieczeniowej prowadzący do uwarunkowania wypłaty ubezpieczenia obowiązkiem udokumentowaniem fakturą naprawy auta powypadkowego.

nieprawidłowosci-w-procesie-napraw-powypadkowych-objetych-ubezpieczeniami-komunikacyjnymi2nieprawidłowosci-w-procesie-napraw-powypadkowych-objetych-ubezpieczeniami-komunikacyjnymi3

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz