Najważniejsze zmiany w 2018 roku

Najważniejsze zmiany w 2018 roku

Początek roku niesie ze sobą sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia.

W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Z 1 stycznia została wprowadzona e-składka i wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Od marca czeka nas również waloryzacja rent i emerytur. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz