Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. Zgłaszanie kandydatur do 30 września

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. Zgłaszanie kandydatur do 30 września

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda ogłosił nową edycję Nagrody Gospodarczej. Podobnie jak w latach ubiegłych, Związek Rzemiosła Polskiego został zaproszony do grona Instytucji zgłaszających kandydatów w ramach tej nagrody.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu czternastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania Nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać najlepszych.

Nagrodą Prezydenta RP zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm. W tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy Nagrody w 4 kategoriach głównych i 2 specjalnych:

  1. Lider MŚP – nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie.
  2. Narodowy Sukces – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw.
  3. Międzynarodowy Sukces – nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych.
  4. Odpowiedzialny Biznes – nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
  5. STARTUP_PL (kategoria specjalna) – nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną.
  6. Badania + Rozwój (kategoria specjalna)- nagroda specjalna dla zespołów jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Kompetencje przedstawiania kandydatur ze środowiska rzemiosła posiada wyłącznie Związek Rzemiosła Polskiego.

Termin przesyłania kandydatur firm z rekomendacjami Izb Rzemieślniczych, do Związku Rzemiosła Polskiego, upływa 30 września 2016 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy mailowe:porczak@zrp.pl i jaworska@zrp.pl.

Więcej o Nagrodzie: LINK
Etapy wyboru zwycięzców: LINK
Regulamin: LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz