Nabór dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020....

Nabór dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne.

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje o naborze dla przedsiębiorców w ramach Program Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne przeznaczone jest dla firm, które planują zrealizować inwestycje technologiczne, w następstwie których wprowadzone na rynek zostaną nowe lub ulepszone produkty lub sposób świadczenia usług. Możliwy będzie zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych np.: maszyn, oprogramowania.

Środki będzie można przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
 • usługi doradcze – studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Cel? Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (firmy zatrudniające do 250 pracowników).

Poziom dofinansowania:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa do 70%
 • średnie przedsiębiorstwa do 60%
 • usługi doradcze do 50%

Maksymalne dofinansowanie: 6 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 303 000 000,00 zł

Termin składania wniosków już od 07-12-2015 r.

Szczegółowe informacje:

 • przedsiębiorca musi posiadać zdolność kredytową, potwierdzoną promesą kredytową/warunkową umową kredytową wystawioną przez bank komercyjny;
 • technologia musi być wdrażana u przedsiębiorcy – projekt nie może polegać na nabyciu gotowej, innowacyjnej linii technologicznej;
 • minimalny wkład własny stanowi 25% kosztów kwalifikowanych;
 • usługi doradcze mogą stanowić maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych;
 • promowane będą projekty w ramach Krajowych Inteligentnych specjalizacji;

Więcej informacji na stronie: www.funduszeeuropejskie.org.pl
Pod numerem telefonu: +48 22 333 83 68
lub mailowo: info@funduszeeuropejskie.org.pl

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz