Motoryzacyjny wehikuł przyspiesza i zabiera coraz więcej pasażerów

Motoryzacyjny wehikuł przyspiesza i zabiera coraz więcej pasażerów

Pierwsze sześć miesięcy 2017 roku było najlepszym półroczem w historii przemysłu motoryzacyjnego w Polsce.

Według danych GUS produkcja sprzedana osiągnęła w tym okresie wartość 77,44 mld złotych. W porównaniu do podobnego okresu 2016 r. nastąpił wzrost o 7,5 proc. Rośnie także zatrudnienie w tym sektorze, w pierwszym półroczu 2017 wyniosło 192,6 tys. osób i było najwyższym w historii przemysłu motoryzacyjnego naszego kraju.

Te dane pokazują, że przemysł motoryzacyjny ma w nowoczesnej gospodarce coraz większe znaczenie. Gwarancją utrzymania pozycji tego sektora w naszym kraju są, obok inwestycji w produkcję, wykwalifikowane kadry. Dla ich zapewnienia kluczowy jest rozwój i odnowa szkolnictwa zawodowego w Polsce.

28 września 2017 r. wicepremier Mateusz Morawiecki spotkał się z uczniami oraz dyrekcją Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie. Zwiedził tam m.in. pracownię elektryczną, samochodową i motocyklową. Podczas wizyty w warszawskim Zespole Szkół wicepremier podkreślał, że po latach zaniedbań naszedł w naszym kraju czas na odnowę szkół zawodowych. Zaznaczył, że wysoka jakość szkolnictwa przekłada się na atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Jak mówił, rozwój szkolnictwa zawodowego powinien być odpowiedzią na stałe umacnianie się polskiej gospodarki i jej reindustrializację.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz