Małopolskie Porozumienie Izb Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Małopolskie Porozumienie Izb Rzemiosła i Przedsiębiorczości

MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


W Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w poniedziałek 9 maja 2016 odbyło się spotkanie Prezesów Izb w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, którzy dyskutowali nad dalszym działaniem i funkcjonowaniem Małopolskiego Porozumienia Izb Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Stwierdzono, że dla dobra rzemiosła małopolskiego wskazane jest kontynuowanie wspólnej reprezentacji i wypracowywania wspólnych stanowisk dotyczących rozwoju rzemiosła i oświaty rzemieślniczej. Ważnym tematem była także współpraca w zakresie ubiegania się przez Izby o dofinansowanie wspólnych projektów z funduszy europejskich. Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez Janusza Kowalskiego prezesa Izby w Krakowie, Tadeusza Szewczyka prezesa Izby w Nowym Sączu i Jana Błaszkiewicza prezesa Izby w Tarnowie przy współudziale Tadeusza Dąbrowskiego zastępcy prezesa Izby w Krakowie oraz dyrektorów: Izby w Krakowie Anny Adamczyk, dyrektora Izby w Tarnowie Sławomira Błaszczaka – Deklaracji Małopolskiego Porozumienia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Kowalik z-ca dyrektora MIRiP. Zgodnie z przyjętą zasadą rotacji przewodnictwo Małopolskiego Porozumienia w roku 2016 objął Pan Janusz Kowalski Prezes MIRiP w Krakowie.

malopolskie-porozumienie-izb-rzemiosla-i-przedsiebiorczosci malopolskie-porozumienie-izb-rzemiosla-i-przedsiebiorczosci2 malopolskie-porozumienie-izb-rzemiosla-i-przedsiebiorczosci3

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz