Mądra normalizacja dla MŚP. Spotkanie w Brukseli

Mądra normalizacja dla MŚP. Spotkanie w Brukseli

© [gmg9130] / Dollar Photo Club

Stowarzyszenie SBS (Small Business Standards) 15 października zorganizowało w Brukseli konferencję „Mądra normalizacja dla MŚP”. Podczas spotkania omówiono proces normalizacji i jej wpływ na MŚP oraz przedstawiono korzyści dla środowiska małych i średnich przedsiębiorstw wynikające ze stosowania norm.

Stowarzyszenie SBS powstało przy wsparciu Komisji Europejskiej, a jego celem jest reprezentowanie oraz obrona interesów tych firm w procesie normalizacji na poziomie europejskim i międzynarodowym. Ponadto SBS ma na celu zachęcanie środowiska do angażowania się w proces normalizacji.

Normy europejskie (EN) są dokumentami, które zostały ratyfikowane przez jedną z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych (CEN, CENELEC i ETSI) i są one wynikiem konsensusu między podmiotami zaangażowanymi w ich rozwój. Normy dostępne są w implementacjach krajowych, co zapewnia producentom łatwiejszy dostęp do rynku wszystkich krajów europejskich. Ich stosowanie jest dobrowolne. Trzeba jednak wiedzieć, że normalizacja jest przepustką do wejścia na jednolity rynek dla przedsiębiorstw europejskich, stosowanie norm zmniejsza koszty, a tym samym wzmacnia konkurencyjność.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz