Limitowanie kwotowe płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami. Seminarium

Limitowanie kwotowe płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami. Seminarium

Bank Polski oraz Centrum Prawa Nowych technologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały 30 listopada seminarium „Limitowanie kwotowe płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami – nadmiernym ograniczeniem wolności gospodarczej czy uzasadnionym narzędziem państwa służącym realizacji ważnego interesu publicznego”.

Od lat toczy się dyskusja, czy można i należy obniżyć limity kwotowe płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami. Podejmowane próby zmian mają licznych zwolenników i przeciwników. Ci pierwsi uważają, że limitowanie ogranicza szarą strefę, sprzyja rozwojowi obrotu bezgotówkowego i umożliwia zwiększenie przychodów państwa z podatków. Oponenci natomiast są zdania, ze nakładanie zbytnich administracyjnych zakazów ogranicza konstytucyjną zasadę swobody działalności gospodarczej i jest nieuzasadnione. Powrót do dyskusji wynika także z ostatnich uzgodnień dokonanych na forum UE – o potrzebie wzmocnienia kontroli nad obrotem bezgotówkowym.

Głównym celem seminarium było stworzenie możliwości zaprezentowania stanowisk przez wszystkie strony zaangażowane w ten problem: przedstawicieli resortów, biznesu, banków oraz naukowców i ekspertów.
Związek Rzemiosła Polskiego przekazał swoje stanowisko w tej sprawie resortowi gospodarki w kwietniu 2015r. ZRP uznał, że tak znaczne obniżenie limitu płatności gotówkowych znacznie skomplikuje możliwość realizowania niektórych transakcji, które z różnych powodów bezpieczniej lub łatwiej jest przeprowadzać w formie gotówkowej. Mając na uwadze te uwarunkowania oraz przede wszystkim nieuchronne surowe kary, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy , na jakie może narazić się przedsiębiorca nie wykonując nałożonych tą ustawą obowiązków – ZRP postulował o nie obniżanie tego limitu do tak radykalnego poziomu, a na przykład ustalenie go na poziomie 10 tys. euro.

Pełna informacja: LINK
Opinia ZRP: LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz