Learning e-Mobility Plus

Learning e-Mobility Plus

W dniach od 21-23.09.2015 odbędzie się w Poznaniu spotkanie partnerów projektu
pt: Learning e-Mobility Plus, który jest realizowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w międzynarodowym zespole w ramach Programu unijnego Erasmus +.
Stronę polską reprezentuje poza Wielkopolską Izbą Rzemieślnicza w Poznaniu również Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Zespół Szkół Samochodowych im inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu.

W projekcie uczestniczą także organizacje z Włoch: Confartigianato Vicenza, Eurocultura mobilita’ internationale, Pia Sociatà San Gaetano, oraz z Niemiec: Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin i BGZ Berlin Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH, który kieruje pracami projektowymi.
Projekt jest realizowany od września 2014 do sierpnia 2016 r. i ma na celu:
• rozpowszechnienie tematyki dotyczącej elektromobilności;
• wymianę doświadczeń i przepływ wiedzy pomiędzy szkolnictwem zawodowym,
placówkami naukowymi, oraz przedsiębiorcami branży motoryzacyjnej;
• wzmocnienie międzynarodowej współpracy pomiędzy Szkołami Zawodowymi, Wyższymi Uczelniami i Przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacjach rzemieślniczych.

Natomiast rezultatami projektu będzie opracowanie materiałów szkoleniowych i zbudowanie modeli, które umożliwią prowadzenie dla uczniów szkół zawodowych i studentów wyższych uczelni we wszystkich krajach zajęć dydaktycznych uwzględniających aktualne osiągnięcia technologiczne w zakresie elektromobilności.

Podczas spotkania w Poznaniu od 21-23.09.2015 nastąpi podsumowanie dotychczasowych rezultatów projektu, omówienie zaawansowania budowy modeli wraz z dokumentacją oraz ustalenie kolejnych działań. Partnerzy przygotują również częściowe sprawozdanie z projektu do Narodowej Agencji Programu Erasmus +.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz