Kursy pedagogiczne w Bydgoszczy, Katowicach i Poznaniu

Kursy pedagogiczne w Bydgoszczy, Katowicach i Poznaniu

"© [Production Perig] / Dollar Photo Club”

Szkolenie uczniów w zakładzie rzemieślniczym łączy się koniecznością zdobycia przez mistrza umiejętności z zakresu pedagogiki. Izby rzemieślnicze w Bydgoszczy, Katowicach i Poznaniu zapraszają zainteresowane osoby do wzięcia udziału a kursach pedagogicznych dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Podstawowym celem kursów jest przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Ukończenie kursu jest warunkiem do przyjmowania uczniów, praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.

Wymóg powyższy wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz