Kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opinia Związku Rzemiosła Polskiego

Kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opinia Związku Rzemiosła Polskiego

Podsekretarz Stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej Radosław Mleczko zwrócił się do Związku Rzemiosła Polskiego o konsultację propozycji działań w zakresie zmiany dotychczasowego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę w kontekście ewentualnej modyfikacji zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia.

W opinii ZRP z przedstawionych wariantów najbardziej racjonalny i kompromisowy zarówno dla pracodawców jak i pracowników jest wariant drugi, obejmujący etapowe wprowadzenie zmiany poprzez rozłożone w czasie wyłączenie poszczególnych składników wynagrodzenia z minimalnego wynagrodzenia (etap I – dodatek za pracę w porze nocnej oraz za pracę w warunkach szkodliwych, etap II – dodatek za wysługę lat, etap III – pozostałe składniki uwzględnione obecnie w minimalnym wynagrodzeniu za pracę);

pismo-mleczko

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz