Krajowy Program Reform 2016/2017 w ocenie Związku Rzemiosła Polskiego

Krajowy Program Reform 2016/2017 w ocenie Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał uwagi do projektu aktualizacji Krajowego Programu Reform 2016/2017 na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”.

ZRP zgadza się z opinią, że cele krajowe strategii, określone w pierwszym Krajowym Programie Reform pozostają aktualne a jednocześnie wyraża nadzieję, że będą traktowane jako faktyczne drogowskazy polskiej wizji rozwoju gospodarczego i społecznego, a nie tylko jako cele same w sobie.

W swoim stanowisku Związek Rzemiosła odniósł się m.in. do głównych wyzwań gospodarczo-społecznych określonych w „Sprawozdaniu krajowym Polska 2016” a także do realizacji celu krajowego strategii „Europa 2020”- w zakresie zatrudnienia, nakładów na B+R oraz edukacji.

ZRP zgadza się, że potrzebujemy silnych lokomotyw rozwoju – innowacyjnych firm dużych i średnich, budujących sieci kooperacji z mniejszymi podmiotami, prowadzących ekspansję na rynki zagraniczne. Jednak same lokomotywy, choćby świetnie rozpędzone, ale bez wagonów i wagoników zdolnych za nimi nadążać, dobrej jakości, mocnych, wytrzymujących wysoką prędkość i różne obciążenia – to za mało by przenieść Polskę w nową pożądaną rzeczywistość rozwojową.

Pełna treść wystąpienia: LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz