Korzystne zmiany w podatkach

Korzystne zmiany w podatkach

"© [czarny_bez] / Dollar Photo Club”

Wraz z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197) pojawią się bardzo korzystne zmiany dla przedsiębiorców. Spełnione zostały niektóre postulaty środowiska rzemiosła.

We wspomnianej regulacji znajduje się zapis naskazujący rozstrzygać na korzyść podatnika wątpliwości, co do treści prawa podatkowego. Uchwalono także uchylenie przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych – o obowiązkowej korekcie kosztów w przypadku opóźnień w zapłacie za faktury. O jego zniesienie Związek Rzemiosła Polskiego wnioskował od kilku lat.

Tym samym, od 1 stycznia 2016 r., nie będzie już biurokratycznego obowiązku monitorowania płatności za każdą dostawę towaru, czy usługi i ewentualnego korygowania zapisów księgowych oraz odpowiednio zwiększania należnego podatku dochodowego.

Jak wielokrotnie ZRP zwracał uwagę w swoich wystąpieniach – był to najgorzej oceniany w rankingach przedsiębiorców, księgowych i ekspertów podatkowych – przepis wprowadzony przedsiębiorcom w ostatnich latach.

W załączeniu – dwa ostatnie wystąpienia ZRP w tej sprawie:
LINK
LINK

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz