Konsultacje z przedstawicielami branży rzeźniczo-wędliniarskiej

Konsultacje z przedstawicielami branży rzeźniczo-wędliniarskiej

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, 21 stycznia, po raz pierwszy od wejścia w życie ustawy o rzemiośle odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli ZRP ze środowiskiem szeroko pojętej branży gastronomicznej.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z całej Polski, przedstawiciele branży gastronomicznej, wędliniarskiej i rzeźniczej a także spożywczej i hotelarskiej, oraz cechów i izb rzemieślniczych, lekarze weterynarii, inżynierowie, technicy i członkowie komisji egzaminacyjnych.

Prezes ZRP Jerzy Bartnik podkreślił znaczenie nowelizacji ustawy i wprowadzonych zmian i stworzonej dzięki temu szansie na uruchomienie nowych działań, głównie związanych z powrotem do rzemiosła zawodu kucharza. Pojawiła się także szansa na członkostwo w strukturach rzemieślniczych w zakresie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej m.in. dla restauracji i punktów gastronomicznych, kawiarni, hoteli oraz pozostałych przedsiębiorstw, świadczących usługi w obszarze gastronomii.

Sporo miejsca poświęcono kwestiom dotyczącym standardów kształcenia i egzaminowania w zawodzie kucharz i innych zawodach branży gastronomicznej, kończących się uzyskaniem tytułu czeladnika i mistrza. Należy dodać, że uzyskane w rzemiośle tytuły zwiększają szanse absolwentom nie tylko na krajowym rynku pracy, ale również na rynku europejskim, gdzie kwalifikacje rzemieślnicze cieszą się dużym uznaniem a dla absolwentów gimnazjów stają się drogą do zawierania umów o pracę z rzemieślnikami, przygotowującymi do zawodu – powiedziała Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej w ZRP.

Stąd tak ważna jest również promocja zawodu kucharza szczególnie wśród młodych ludzi, wybierających w przyszłości swój zawód. Dyrektor Kosakowska przypomniała, że na posiedzeniu zarządu 18 grudnia zatwierdzono formalnie standard wymagań w zawodzie kucharz oddzielnie na egzamin czeladniczy i oddzielnie na mistrzowski, co oznacza, że od tego momentu izby rzemieślnicze zgodnie z ustawą i rozporządzeniem ministra edukacji mogą rozpocząć przygotowania do powoływania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenie kryteriów egzaminowania w tym zawodzie.

Więcej: LINK

spotkanie-rzemieslnikow-branzy-rzezniczo-wedliniarskiej2 spotkanie-rzemieslnikow-branzy-rzezniczo-wedliniarskiej3 spotkanie-rzemieslnikow-branzy-rzezniczo-wedliniarskiej4 spotkanie-rzemieslnikow-branzy-rzezniczo-wedliniarskiej5

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz