Konstytucja biznesu – Stanowisko ZRP

Konstytucja biznesu – Stanowisko ZRP

© Ministerstwo Rozwoju 2015-2017

W związku z przekazanymi do konsultacji projektami czterech aktów prawnych wchodzących w zakres pakietu ustaw „Konstytucji biznesu”, Związek Rzemiosła Polskiego ponowił wcześniej zgłaszane uwagi do projektowanych przepisów z prośbą o ich uwzględnienie w toku dalszych prac legislacyjnych.

„Podtrzymujemy, wcześniej zgłaszane wątpliwości do zaproponowanej definicji działalności gospodarczej w części dotyczącej określenia „wykonywana samodzielnie. Uważamy, że pojęcie to mało precyzyjnie definiuje działalność gospodarczą i bardziej odpowiednie byłoby posłużenie się określeniem „prowadzona we własnym imieniu”, co znacznie lepiej oddaje zasadniczy wyznacznik działalności gospodarczej jakim jest odpowiedzialność wobec osób trzecich i ponoszenie ryzyka gospodarczego.” – czytamy w stanowisku ZRP przesłanym do ministra Mariusza Haładyja.

Związek Rzemiosła Polskiego poparł jednocześnie pomysł zgłoszony przez środowisko doradców podatkowych, aby CEIDG zawierała informacje o kwalifikacjach, uprawnieniach danego przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

PISMO

konstytucja-biznesu-stanowisko-ZRP1 konstytucja-biznesu-stanowisko-ZRP2 konstytucja-biznesu-stanowisko-ZRP3 konstytucja-biznesu-stanowisko-ZRP4

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz