Konkurs Lider Przedsiębiorczości Izby Rzemieślniczej w Kaliszu

Konkurs Lider Przedsiębiorczości Izby Rzemieślniczej w Kaliszu

IZBA RZEMIEŚLNICZA W KALISZU


Zarząd Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, dostrzegając potrzebę promowania przedsiębiorczości w rzemiośle, podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IZBY RZEMIEŚLNICZEJ w KALISZU w którym zwycięzca zdobędzie ZŁOTĄ STATUĘ RZEMIOSŁA im. JANA KILIŃSKIEGO.

Do konkursu zapraszamy zakłady/ firmy w następujących kategoriach:

  • do 10 zatrudnionych (w tym właściciele)
  • do 20 zatrudnionych (w tym właściciele)
  • do 50 zatrudnionych (w tym właściciele)
  • powyżej 50 zatrudnionych (w tym właściciele)

Spośród zgłoszonych zakładów/firm Kapituła wyłoni do pięciu finalistów w każdej kategorii. Zwycięzca zdobędzie ZŁOTĄ STATUĘ RZEMIOSŁA.

Zgłoszenia prosimy przesyłać (pocztą na adres Izby Rzemieślniczej w Kaliszu ul. Częstochowska 93a lub e-mail sekretariat@irip.kalisz.pl) do dnia 30.04.2016 r.

O terminie rozstrzygnięcia konkursu zostaną państwo powiadomieni w późniejszym terminie.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz