I Kongres Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych

I Kongres Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych

W Krakowie, 13.10.2014 r. odbył się I Kongres Małopolskich Organizacji Gospodarczych „Powszechność Samorządu Gospodarczego drogą do dobrobytu kraju”. Współorganizatorem I Kongresu była Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

kongres-malopolskiego-porozumienia-organizacji-gospodarczych-2

Honorowy Patronat nad Kongresem objęli: Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się podsekretarz stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska, wojewoda małopolski Andrzej Harężlak, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek.

kongres-malopolskiego-porozumienia-organizacji-gospodarczych-3

W trakcie Kongresu debatowano nad istotną rolą, jaką odgrywać będzie utworzenie powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce. Dzięki licznym wystąpieniom członków Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych można było uzyskać informacje, jak wygląda samorząd gospodarczy w krajach Unii Europejskiej oraz jakie korzyści daje jego utworzenie. W swoim wystąpieniu prezes Janusz Kowalski dokładnie omówił rolę samorządu gospodarczego oraz problemy szkolnictwa zawodowego. Na zakończenie odczytano projekt uchwały I Kongresu Małopolskich Organizacji Gospodarczych, który został przyjęty jednogłośnie.

kongres-malopolskiego-porozumienia-organizacji-gospodarczych-4

kongres-malopolskiego-porozumienia-organizacji-gospodarczych-5

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz