Konferencja Platforma Flexicurity dla MŚP

Konferencja Platforma Flexicurity dla MŚP

Jak firmy rzemieślnicze mogą korzystać ze wsparcia finansowego na szkolenie pracowników? Czy rynek pracy po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia będzie sprzyjał MŚP? Co zrobić aby nie tylko podnosić poziom kształcenia zawodowego ale także skutecznie je promować wśród młodzieży?

To tylko część pytań, na które starano się znaleźć odpowiedź w czasie trzydniowej konferencji jaka odbyła się 9-11 października w Lesznie. Została ona zorganizowana w ramach projektu jaki wspólnie realizuje Związek Rzemiosła Polskiego oraz Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Projekt „Platforma felxicurity dla MŚP. Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie flexicurity w obszarze MŚP” pozwolił na wypracowanie nowych form współpracy między firmami rzemieślniczymi. Ale w czasie czwartej już konferencji dyskutowano także o problemach oświatowych. Specyfika naszego systemu szkolenia zawodowego polega właśnie na ścisłym powiązaniu z rynkiem pracy. Kształcimy przyszłe kadry dla gospodarki i jednocześnie musimy bardzo pilnie śledzić wszystkie jej wahania, tak by jak najlepiej przygotować pracownika. Między innymi o tym obradowano w Lesznie.

Na konferencję przyjechali przedstawiciele izb z Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego ale przede wszystkim – mówiąc kolokwialnie „ cała Warszawa ” – z Prezesem Jerzym Bartnikiem na czele. Sporej części obrad przysłuchiwał się też wiceprezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. Obecność na konferencji władz samorządowych, a także dyrektorów szkół zawodowych bardzo cieszy – bo świadczy o autentycznym zainteresowaniu tematami, które nurtują nasze środowisko.

W czasie wykładów ,seminariów i warsztatów nie tylko dyskutowano o systemie dualnym ale również takim kształtowaniu rynku pracy i warunków zatrudnienia, który pracownikowi ma zagwarantować poczucie bezpieczeństwa. Elastycznego podejścia do różnych form zatrudniania wciąż jeszcze musimy się uczyć i poznawać ale właśnie to łączenie elastyczności z poczuciem bezpieczeństwa zawiera się w trudnym do przetłumaczenia na język polski określeniu flexicurity. Uczestnicy konferencji chwalili bogaty program, podkreślając , że mieli możliwość uzyskania wielu bardzo ciekawych informacji. Takie spotkania sprzyjają też mniej oficjalnym rozmowom i wymianie poglądów. Szkoda , że nie wszystkie wielkopolskie cechy skorzystały z tej okazji.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz