Konferencja oświatowa w Tarnowie

Konferencja oświatowa w Tarnowie

MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE


Izby i Cechy, jako organy prowadzące szkoły rzemieślnicze często spotykają się z problemami przy rozliczaniu dotacji oświatowej. Był to główny temat Konferencji oświatowej szkół cechowych i izbowych z Małopolski zorganizowanej przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Konferencję prowadził prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie Jan Błaszkiewicz.

W spotkaniu brali udział prezesi, dyrektorzy oraz księgowi małopolskich Izb, Cechów i szkół. MIRiP reprezentowali zastępca dyrektora MIRiP Tomasz Kowalik oraz główna księgowa Renata Jędrzykiewicz.

Głównym powodem zorganizowania Konferencji były rozbieżności w interpretacji przepisów ustawy o systemie oświaty. Brak ujednoliconych reguł dotyczących rozliczania dotacji powoduje różne interpretacje co do zasadności wydatków. To co w jednym regionie uznane jest jako wydatek, w innym już niekoniecznie. Liczne przykłady podawane przez małopolskie szkoły potwierdzają ten fakt. Aby uzyskać pełny, ogólnopolski obraz tej sytuacji niezbędna jest ogólnopolska konferencja oświatowa dla organów prowadzących i dyrektorów szkół rzemieślniczych w celu wymiany doświadczeń i wypracowana wspólnych stanowisk w sprawach dotyczących rzemieślniczych szkół.

konferencja-oswiatowa-w-tarnowie2 konferencja-oswiatowa-w-tarnowie3 konferencja-oswiatowa-w-tarnowie4 konferencja-oswiatowa-w-tarnowie6

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz