Już we wrześniu VI Zjazd Spółdzielczości Rzemieślniczej

Już we wrześniu VI Zjazd Spółdzielczości Rzemieślniczej

Związek Rzemiosła Polskiego uzyskał od Krajowej Rady Spółdzielczej pełnomocnictwo do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości, który został zaplanowany na 12-13 grudnia 2016 roku.

Zarząd ZRP, wypełniając obowiązki organizatora wiodącego, podjął uchwały: nr 5 sprawie zwołania VI Zjazdu Spółdzielczości Rzemieślniczej, uchwalę nr 11 ws terminu i miejsca odbycia VI Zjazdu Spółdzielczości Rzemieślniczej, trybu i sposobu wyboru delegatów na Zjazd oraz sposobu pokrycia kosztów uczestnictwa w VI Zjeździe i VI Kongresie Spółdzielczości, a także uchwałę nr 12 ws obsadzenia dwóch mandatów delegata na VI Kongres Spółdzielczości.

Wykonanie uchwały nr 11 powierzono Izbom Rzemieślniczymi, które powinny dokonać wyboru delegatów na VI Zjazd Spółdzielczości Rzemieślniczej spośród przedstawicieli spółdzielni rzemieślniczych funkcjonujących na terenie ich działania i do 30 lipca 2016 roku przesłać do ZRP uchwały ws. wyboru delegatów na VI Zjazd Spółdzielczości Rzemieślniczej.

VI Zjazd Spółdzielczości Rzemieślniczej odbędzie się 29 września 2016 roku.

Załącznik 1-Uchwała nr 5: LINK
Załącznik 2-Uchwała nr 11: LINK
Załącznik 3-Uchała nr 12: LINK

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz