Już w listopadzie kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Już w listopadzie kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 16-22 listopada z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Europejski Tydzień MŚP (SME Week) obejmuje różnorodne przedsięwzięcia (konferencje, konkursy, wystawy, dni otwarte) i organizowane na różnym poziomie (europejskim, krajowym, regionalnym, lokalnym). Daje on instytucjom możliwość promowania usług oferowanych przedsiębiorcom i korzystania z logo SME Week.

Szczegółowe informacje na temat SME Week zamieszczone są na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/growth/smes/support/sme-week/index_en.htm

Organizowane we wszystkich krajach wydarzenia, są skierowane do osób związanych ze środowiskiem biznesu, a także tych, które dopiero planują założenie własnej firmy. Informujemy, że instytucje związane ze środowiskiem biznesu oraz przedsiębiorcy pragnący zorganizować wydarzenie w swoim regionie lub kraju powinni zarejestrować imprezę na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/

Dodatkowe informacje na temat SME Week można uzyskać u Krajowego Koordynatora ds. Europejskiego Tygodnia MŚP w Związku Rzemiosła Polskiego tel. 22 50 44 304, e-mail: matejek@zrp.pl oraz w Ministerstwie Gospodarki.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz