Jakie znasz zawody?

Jakie znasz zawody?

WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W POZNANIU


Zapraszamy do udziału w konkursie!

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka
pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje:

jakie-znasz-zawody2

Zapraszamy uzdolnione dzieci i młodzież!
Rysujcie, malujcie,fotografujcie i filmujcie – czekamy na Wasze prace!

To już szósta edycja tego konkursu w Wielkopolsce, a czwarta ogólnopolska!

Zadaniem konkursowym jest stworzenie rysunku, fotografii lub krótkiego filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.
Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie rysunków, zdjęć czy filmów wpłynie – zdaniem organizatorów – pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń
Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz