Jak przeciwdziałać kryzysom w firmie-konferencja na temat polityki nowej szansy

Jak przeciwdziałać kryzysom w firmie-konferencja na temat polityki nowej szansy

Ministerstwo Gospodarki zaprasza na konferencje na temat przeciwdziałania upadłości firmy i ułatwianiu ponownego rozpoczęcia działalności pt. Porażka biznesowa – pierwszy krok do sukcesu? O kulturze biznesowej w Polsce w kontekście Polityki Nowej Szansy. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2015 r. o godz. 8.30 w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki.

W programie Polityka Nowej Szansy, przyjętym przez Radę Ministrów w 2014 r., zaproponowano działania mające na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się m.in. w sytuacji kryzysowej, zagrożonych upadłością.

W ramach Programu Polityki Nowej Szansy przewidziana jest kampania społeczna ukierunkowana na zmianę świadomości i postaw różnych systemu gospodarczego wobec porażki biznesowej i osób nią dotkniętych. Konferencja wpisuje się w założenia tej kampanii, skierowanej do całego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców. Jej celem nadrzędnym jest zmiana świadomości i postaw wszystkich uczestników systemu gospodarczego wobec zjawiska porażki biznesowej i osób nią dotkniętych.

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy kierować na adres email: konferencjaPNS@mg.gov.pl

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz