IX edycja konkursu „Rzemieślnik Roku” – ogłoszenie konkursu

IX edycja konkursu „Rzemieślnik Roku” – ogłoszenie konkursu

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy pragnąc skutecznie wspierać i promować rzemiosło w regionie ogłasza kolejną IX edycję konkursu „Rzemieślnik Roku”.

Celem konkursu jest wyróżnienie najwartościowszych rzemieślników oraz promocja „ducha rzemieślniczego” w województwie kujawsko – pomorskim. Rzemieślnik Roku to przede wszystkim konkurs osobowości, a nie firm.

O miano zwycięzcy można ubiegać się w dwóch kategoriach:

  • Rzemieślnik Roku lub
  • Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku.

Laureatem konkursu może zostać osoba, która:

  • prowadzi działalność gospodarczą i jest członkiem organizacji zrzeszonej w KPIRiP w Bydgoszczy oraz
  • notuje sukcesy na rynku lub posiada ciekawą, nowatorską ofertę, rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań

Według zapisów Regulaminu konkursu każdej organizacji zrzeszonej w KPIRiP w Bydgoszczy przysługuje prawo do zgłoszenia tylko 1 kandydatury w każdej kategorii.

Nominacje można przesyłać do siedziby biura KPIRiP w Bydgoszczy najpóźniej do dnia 31 marca 2016 roku na załączonych i odpowiednio wypełnionych formularzach i oświadczeniach.

Zgodnie z zapisami regulaminu ocena konkursu będzie przebiegać dwuetapowo. Ostateczny wybór zwycięzcy konkursu, któremu nadany zostanie tytuł Rzemieślnik Roku i Rzemieślnik – Przedsiębiorca nastąpi do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali.

Poprzez konkurs chcemy skutecznie wypromować sukcesy tych, którzy okazali się nie tylko skuteczni i wytrwali, lecz także kierowali się zasadami etyki zawodowej, ładu i społecznej odpowiedzialności.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz