Inauguracja cykli seminariów branżowych z udziałem wiceminister edukacji

Inauguracja cykli seminariów branżowych z udziałem wiceminister edukacji

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 9 października br. zainaugurowała cykl seminariów branżowych skierowanych do pracodawców.

Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym z zaplanowanych 12 konferencji skierowanych do przedstawicieli poszczególnych branż. W dwudniowym wydarzeniu w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele branży fryzjersko-kosmetycznej oraz artystyczno-medialnej. Obecni byli między innymi dyrektorzy szkół zawodowych, organizacji branżowych, stowarzyszeń i izb rzemieślniczych. Seminaria są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia zachęcała uczestników do aktywnego włączenia się w zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego.

– Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za szkolnictwo zawodowe. Państwa współpraca z nami to przede wszystkim szansa dla branż, wokół których dzisiaj się spotykamy – mówiła Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. – Młody człowiek powinien uczyć się zawodu w rzeczywistych warunkach, czyli bezpośrednio u pracodawców – dodała wiceminister edukacji.

Wiceminister Marzena Machałek podkreślała również, że obecność przedstawicieli obu branż świadczy o tym, że wspólnie dostrzegamy potrzebę wzmocnienia szkolnictwa zawodowego, które obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki.

Podczas spotkania odbyły się dyskusje dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego. Wśród poruszanych zagadnień pojawiły się kluczowe kwestie związane m.in. z tym, w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, a także jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów.

W ramach seminarium zaplanowano również warsztaty i dyskusję panelową, w której wzięli udział przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów ujętych w danej branży, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Seminaria potrwają do końca stycznia 2018 r. Kolejne spotkania zostały zaplanowane na:

17-18 października w Warszawie – dla branż skórzano-obuwniczej i włókienniczo-odzieżowej,
24-25 października w Warszawie – dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.
Szczegółowy harmonogram seminariów oraz dodatkowe informacje znajdują się tu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych zmianami w kształceniu zawodowym do udziału w seminariach.

Seminarium branżowe zostało zorganizowane w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

FOTO

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz