III Zimowe Igrzyska Rzemieślniczych Szkół Cechowych i Izbowych

III Zimowe Igrzyska Rzemieślniczych Szkół Cechowych i Izbowych

W terminie 21-24 lutego 2016 r. w Zakopanem odbędą się III Zimowe Igrzyska Rzemieślniczych Szkół Cechowych i Izbowych. Organizatorem Igrzysk jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem wraz z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, pod patronatem Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Przekazujemy zaproszenie do uczestnictwa uczniom i nauczycielom szkół, dla których organami prowadzącymi są krajowe Cechy i Izby Rzemieślnicze, członków cechów i izb rzemieślniczych, mistrzów i ich uczniów. Impreza, oprócz rywalizacji sportowej będzie wspólnym świętem i możliwością zintegrowania środowisk rzemieślniczych cechów, izb i szkół przez nie prowadzonych a także mistrzów praktycznej nauki zawodu.

Biuro Organizacyjne Igrzysk: tel. 18 20 68 501, www.cech.zakopane.pl, e-mail: zimoweigrzyska@gmail.com

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz