Część I: Honorowy Mistrz Generał Mirosław Hermaszewski – Tytuł przyznawany przez DIR

Część I: Honorowy Mistrz Generał Mirosław Hermaszewski – Tytuł przyznawany przez DIR

Począwszy od roku 2007, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu przyznaje rokrocznie tytuł „Honorowego Mistrza”. Tytuł ów jest, jak dowiadujemy się z regulaminu imprezy, „…..najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez środowisko rzemiosła dolnośląskiego w uznaniu dla wybitnej działalności na polu nauki, kultury, gospodarki oraz innych dziedzin życia społecznego, osobie o znaczącym autorytecie moralnym, która nie jest rzemieślnikiem ale swój zawód wykonuje na najwyższym mistrzowskim poziomie”. Honorowym Mistrzem można zostać tylko raz, a o wyborze laureata decyduje Kapituła w której skład wchodzą członkowie Zarządu DIR na czele z urzędującym Prezesem Izby, pełniącym rolę przewodniczącego Kapituły. Każdy laureat otrzymuje dyplom potwierdzający nadanie tytułu oraz tradycyjny strój rzemieślniczy w skład którego wchodzi: toga z haftowaną indywidualną dedykacją, kryza i biret. Ceremonia nadania tytułu odbywa się każdorazowo w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego wydarzenia.

Jednym z najistotniejszych zadań portalu www.rzemioslo.org jest propagowanie dobrych praktyk, a także ciekawych inicjatyw i projektów mających bezpośredni wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła oraz służących jego rozwojowi. Idea nadawania tytułu „Honorowy Mistrz” przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą z całą pewnością należy do czołówki tego typu inicjatyw.

Tomasz Nalaskowski
Red. Naczelny Portalu
Doradca Prezesa ZRP
d/s. rozwoju rzemiosła

Honorowy Mistrz Generał Mirosław Hermaszewski

Lista Laureatów – Honorowy Mistrz

honorowy-mistrz1 honorowy-mistrz2

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz