Handel w niedziele. Wspólne stanowisko pracodawców RDS

Handel w niedziele. Wspólne stanowisko pracodawców RDS

Jakub Kapusnak | www.foodiesfeed.com
Jakub Kapusnak | www.foodiesfeed.com

Związek Rzemiosła Polskiego oraz dwie i kolejne organizacje pracodawców Rady Dialogu Społecznego aktywnie uczestniczą w konsultacjach od momentu pojawienia się projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Starają się znaleźć rozwiązanie, które po pierwsze: uchroni polski handel, po drugie – jego dostawców i wreszcie pracowników oraz konsumentów przed negatywnymi skutkami i w konsekwencji przed niezadowoleniem społecznym.

Zgodnie z kierunkiem zadeklarowanym przez Minister Elżbietę Rafalską – powstrzymywania się od nieodpowiedzialnych i złych decyzji, a uchwalania dobrych rozwiązań, mających szansę dłuższego przetrwania – przedstawiciele polskiej branży handlowej zaproponowali trwałe rozwiązanie, chroniące zarówno pracowników i konsumentów, jak i cały polski handel, a popierane przez reprezentatywne organizacje pracodawców – sygnatariuszy niniejszego pisma.

Rozwiązaniem tym – które popierają pracodawcy – byłoby zagwarantowanie pracownikom handlu, obligatoryjnych dwóch wolnych niedziel w okresie kolejnych 4 tygodni – czyli dwukrotnie więcej niż obecnie. Proponowane rozwiązanie, zapewniające pracownikom większą ilość wolnego czasu w niedziele, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności zatrudnienia w handlu i w branżach powiązanych jest jedynym rozwiązaniem, które może spotkać się z akceptacją wszystkich interesariuszy – pracodawców, pracowników i organizacji związkowych, konsumentów, władz rządowych i samorządowych. Sposób organizacji pracy i dodatkowe koszty organizacyjne i kadrowe obciążą placówki handlowe, przy czym branża we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy zobowiąże się do monitorowania i kontroli zasad przestrzegania nowego prawa, a o efektach będzie wspólnie informować opinię publiczną, związki zawodowe, rząd i parlamentarzystów.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz