Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki

Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki

– Musimy uruchomić mechanizmy, którymi zachęcimy pracodawców do tworzenia miejsc pracy – powiedziała Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podczas Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki.

Forum Edukacji Zawodowej to dwudniowa konferencja (26-27 listopada 2014 roku), która odbyła się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Podczas wydarzania poruszono zagadnienia dotyczące m. in. współpracy pracodawców ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym oraz promocji edukacji zawodowej. Kluczowym tematem dyskusji było kształcenie dualne (prowadzone równolegle w szkole  i miejscu pracy). Na ręce Minister Edukacji przekazano postulaty rzemiosła dotyczące rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce. W ocenie środowiska rzemieślniczego jest wiele problemów, które utrudniają powiązanie rynku pracy ze sferą edukacji, w tym ofertą edukacyjną rzemiosła w zakresie kształcenia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.

forum-edukacji-2

Podczas konferencji prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik zwrócił uwagę, że system edukacji zawodowej wymaga stałego monitorowania skutków wprowadzanych rozwiązań. Takie działanie daje możliwość efektywnego planowania przyszłości edukacji w Polsce. Pozwoli też na unikanie błędów w tworzeniu rozwiązań prawnych i systemowych, które bezlitośnie obnaża każdy kryzys gospodarczy.

Prezes ZRP wskazał na korzyści wynikające z prowadzenia edukacji w formie dualnej, w której przynajmniej połowa czasu nauki to praktyki w zakładzie pracy. Zwracając się do Joanny Kluzik-Rostkowskiej zapewnił, że środowisko rzemiosła liczy na kontynuowanie owocnej współpracy z MEN. Jest także gotowe wspierać prowadzenie kształcenia dualnego w Polsce, co może wiązać się również z koniecznością konsultowania i tworzenia nowych uregulowań prawnych.

forum-edukacji-3

– Jeśli chodzi o zmiany w prawie, to jesteśmy gotowi na konsultacje i czekam na propozycje z państwa strony – zapewniła Minister Edukacji – Zdaję sobie sprawę, że wy beze mnie sobie dacie radę. Ja bez was nie – dodała. Joanna Kluzik-Rostkowska zapewniła, że w nowej perspektywie są środki na tworzenie nowych miejsc pracy, w tym na umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz