Finał konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”

Finał konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”

Zakończyła się II edycja konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” organizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat nad galą finałową konkursu objęła Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

W tym roku do konkursu zgłoszono 104 przykłady dobrych praktyk zawodowych, spośród których wyłoniono 15 finałowych projektów nagrodzonych statuetkami i tytułami „Szkoły Zawodowej Najwyżej Jakości”.

Jury „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości” zadecydowało również o przyznaniu nagród specjalnych. Pomysłodawcami najwyżej ocenionych praktyk zawodowych są:

  • Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie za praktykę „Kuchnia polska na Mazowszu”,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach za praktykę „Szkolne Biuro Podróży Tytus Travel”,
  • Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie za praktykę „Inicjatywny i przedsiębiorczy młody mechanik z ZSM nr 1”.

Wyróżnienia w konkursie otrzymały:

Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie.

Na uwagę zasługuje praktyka „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami” przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie, która otrzymała nagrodę specjalną Fundacji Fundusz Współpracy.

Swoje wyróżnienia przyznał także Ośrodek Rozwoju Edukacji. Nagrodzone zostały:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach za praktykę Kurs komputerowy „Komputer i Internet dla seniora” – za wspieranie i podtrzymywanie więzi społecznych pomiędzy uczniami a seniorami, jak również kształtowanie pożądanych postaw społecznych u uczniów;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 23 w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu za praktykę Uczniowie klas fryzjerskich na rzecz wolontariatu – za niesienie pomocy i przełamywanie barier w kontaktach z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi fizycznie oraz intelektualnie, poprzez świadczenie nieodpłatnych usług fryzjerskich;
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu za praktykę Zarządzanie zmianą jako klucz do rozwoju szkoły – za opracowanie wieloletniej strategii zarządzania szkołą, m.in. poprzez wdrożenie ISO 9001:2008 w celu przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz wyposażenie ich w niezbędne umiejętności.”

Do konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” mogły być zgłaszane projekty dotyczące zarówno rozwoju szkoły, metod nauczania, poradnictwa zawodowego, kształtowania kompetencji i umiejętności zawodowych, a także współpracy szkoły ze środowiskiem zewnętrznym.

W ocenie dobrych praktyk brano pod uwagę m.in. oryginalność i innowacyjność, kompleksowość rozwiązania i zaangażowanie partnerów spoza placówki, a także możliwość realizacji praktyki w innych miejscach.

Celem konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” jest promowanie kształcenia zawodowego, budowanie jego pozytywnego obrazu w społeczeństwie i przedstawienie jako atrakcyjnej ścieżki zawodowej.

Inicjatorom zależało na aktywizacji uczniów, aby przez przygotowanie praktycznych projektów mogli nabywać umiejętności i kompetencje, które pomogą im w wejściu na rynek pracy.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy ciekawych i oryginalnych praktyk zawodowych.

Foto. www.najlepszazawodowa.pl
Foto. www.najlepszazawodowa.pl

 

Foto. www.najlepszazawodowa.pl
Foto. www.najlepszazawodowa.pl

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz