Film instruktażowy – fryzura a la Monroe

Film instruktażowy – fryzura a la Monroe

WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W POZNANIU


Wielopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, iż od 1 września 2016 r. nastąpi zmiana zadań egzaminacyjnych podczas etapu praktycznego egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer.

Nastąpi połączenie dwóch dotychczasowych zadań egzaminacyjnych, tj. wyciskanie fal na mokro na całej głowie oraz nakręcanie włosów na klipsy (pierścieni płaskich do fal i pierścieni spiralnych) w jedno zadanie egzaminacyjne, tj. wyciskanie fal na mokro oraz pierścieni płaskich i spiralnych w dwóch kierunkach połączone w całą fryzurę al’a Monroe.

Opis zadania egzaminacyjnego przedstawiamy poniżej:

Zdający przed rozpoczęciem zadania egzaminacyjnego moczy włosy manekina i zaczesuje je do tyłu. Długość włosów od nasady po końce na całej głowie nie może przekroczyć 30 cm. Na początku wykonuje fale z przedziałkiem na lewym lub prawym boku głowy na linii uszu (lewego lub prawego). Następnie w części potylicznej głowy wykonuje 2 rzędy pierścieni płaskich w dwóch kierunkach i 2 rzędy pierścieni spiralnych w dwóch kierunkach, łącząc wszystko w całą fryzurę. Na ocenę mają wpływ estetyka i prawidłowość wykonania oraz łączenie fal i pierścieni we fryzurę al’a Monroe. Planowany czas na wykonanie zadania to 40 minut.

Powyższa zmiana przyczyni się do skrócenia czasu trwania etapu praktycznego egzaminu i usprawni jego przebieg.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższym zadaniem poprzez obejrzenie poniższego filmu instruktażowego:
Link do filmu instruktażowego

Dodatkowo informujemy, iż osoby zainteresowane bliższym zapoznaniem się ze sposobem wykonania wszystkich zadań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie czeladniczym, mogą nabyć płytę DVD przygotowaną przez Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu za cenę 50 zł.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz