Europejska Rama Kwalifikacji – konferencja z udziałem szefowej MEN

Europejska Rama Kwalifikacji – konferencja z udziałem szefowej MEN

Minister Anna Zalewska uczestniczyła dziś, 18 maja br., w konferencji poświęconej porównywalności kwalifikacji zawodowych w różnych krajach. Udział w wydarzeniu wzięli eksperci z 16 krajów, w tym członkowie Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

– Porównywalność kwalifikacji zawodowych to wyzwanie XXI wieku. Pracom nad nią musimy nadać tempo i rytm, ponieważ tego oczekują od nas pracodawcy – powiedziała minister Anna Zalewska. – Chcemy uprościć opisy kwalifikacji, zwiększyć ich czytelność, aby były one zrozumiałe dla pracodawców – powiedziała szefowa MEN.

W 2016 roku Polska stanęła na czele grupy państw, w których chciano sprawdzić, czy poszczególne kwalifikacje rzeczywiście są porównywalne w różnych krajach. W tych pracach wzięło udział siedem krajów: Węgry, Włochy, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja i Szkocja. Dotyczyło to dwóch kwalifikacji: operatora obrabiarek CNC oraz inżyniera mechanika. Podczas warszawskiej dwudniowej konferencji zaprezentowane zostaną wyniki prac tej specjalnej grupy. Z kolei jej uczestnicy przyjrzą się kolejnej kwalifikacji – recepcjonista hotelowy.

Konferencja jest okazją do sprawdzenia działania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. ZSK funkcjonuje w Polsce od ponad roku. To system, który pozwala porównywać kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, ale także przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, działające na podstawie różnych przepisów. Zintegrowany System Kwalifikacji stoi na straży jakości dyplomów i certyfikatów. I co ważne, potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności jest uznawane praktycznie w całej Europie.

ZSK jest narzędziem polityki uczenia się przez całe życie, a jego cel to zwiększenie dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce. Przez przypisanie kwalifikacjom objętym ZSK poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) możliwe będzie wzajemne odniesienie tych kwalifikacji oraz odniesienie ich do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Na wprowadzenie ZSK czekało wiele osób: pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdzający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Zintegrowany System Kwalifikacji to nowe możliwości dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie.

W systemie tym ważne są konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym. Łatwiej będzie wybrać odpowiedni kurs czy szkolenie, zaplanować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, potwierdzić dyplomem to, czego nauczyliśmy się w trakcie kariery zawodowej. Pracodawcy uzyskują nowe narzędzia oceny kandydatów na pracowników, planowania zarządzania zespołem, ale również konkurowania na rynku.

europejska-rama-kwalifikacji2

europejska-rama-kwalifikacji3

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz