Eksporterzy z SRW RP na spotkaniu w MRiRW

Eksporterzy z SRW RP na spotkaniu w MRiRW

Z inicjatywy członków Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, którzy są eksporterami mięsa i produktów mięsnych, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7 kwietnia odbyło się spotkanie z wiceminister Ewą Lech i Jackiem Kucharskim, zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii.

Głównym tematem spotkania była aktualna sytuacja w eksporcie mięsa do krajów trzecich i utrudnienia w wymianie handlowej, na jakie napotykają eksporterzy.

O najnowszych przedsięwzięciach Głównego Inspektoratu Weterynarii mówił dr Jacek Kucharski, który od kilku dni piastuje stanowisko zastępcy w GIW. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem jest unowocześnienie działań Inspekcji, przygotowanie nowych wzorów dokumentów (w tym eksportowych) i uproszczenie ich tak, by były czytelne zarówno dla przedsiębiorców, jak i inspektorów weterynarii na wszystkich szczeblach.

O przykładach utrudnień na linii eksporterzy – inspektorzy mówili członkowie Stowarzyszenia. Zapowiedzi zmian przyjęli z zadowoleniem, podobnie informację wiceminister Ewy Lech o możliwości otwierania kolejnych rynków eksportowych.

O trzynastu nowych rynkach eksportowych i efektach uzgodnień oraz terminów kolejnych kontroli w polskich zakładach mięsnych mówiła dyrektor Anna Galica z GIW. Do trzynastu krajów, w których trwają uzgodnienia pomiędzy inspekcjami, należą: ZEA, Singapur, Indie, Japonia, Chiny, Kanada, USA, Arabia Saudyjska, Iran, Algieria, Egipt, Wietnam i Iran. Duże nadzieje wiąże się przede wszystkim z otwarciem Japonii na mięso z Polski. Uważa się bowiem, że otwarcie tego rynku pozwoli na uruchomienie kolejnych w krajach azjatyckich.

Podczas spotkania poruszano także m.in. problemy branży mięsnej związane z rozszerzającą się szarą strefą. Poważnym problemem jest ekspancja handlarzy, którzy podszywają się pod rolników i oferują, w hurtowych ilościach, szczególnie na bazarach i targowiskach tzw. wędliny domowe. Z uwagi na brak kontroli nad produkcją tego typu wyrobów, istnieje obawa – co podkreślali uczestnicy spotkania- zagrożenia bezpieczeństwa żywności.

W spotkaniu Radę Krajową i Zarząd SRW RP reprezentowali: Zbigniew Nowak i Józef Konarczak, Janusz Rodziewicz i Piotr Ziemann, a przedsiębiorców: Jan Zdanowski i Marek Zdanowski (Wierzejki), Marek Domin (Warmia), Michał Barżykowski (Nori Dane), Henryk Amanowicz (Dobrosławów), Zofia Sypuła (Food Service).

Więcej szczegółów w najnowszym wydaniu Bilansu Dodatniego.
Tekst i fot. Bożena Skarżyńska

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz