Eksporterzy skuteczni dzięki współpracy

Eksporterzy skuteczni dzięki współpracy

Pan Piotr Ziemann Wiceprezes SRW RP we wtorek (20.10.15) uczestniczył w debacie  „Wspólnie łatwiej eksportować” zorganizowanej podczas gali związanej z prezentacja wyników Listy 2000 w Ministerstwie Gospodarki.

Wideo z debaty

Dyskutanci podkreślali, że firmom, które wchodzą na zagraniczne rynki, potrzebne jest wsparcie państwa. W czasie rozmowy poruszano kwestię, jak tego rodzaju pomoc ma być organizowana.

– Firmom potrzebne jest wsparcie w postaci budowania polskiego brandu, przyjaznego otoczenia biznesu, tworzenia klimatu współpracy – stwierdził wiceprezydent Pracodawów RP Janusz Pietkiewicz.

Zachęcał także do korzystania z instrumentów wsparcia dostępnych poza granicami Polski.

O konieczności wspierania zwłaszcza małych i średnich firm mówił wiceprezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Piotr Ziemann. – Jego zdaniem sami urzędnicy nie powinni jednak zajmować się promocją.

– Lepiej byłoby, gdyby to przedstawiciele przedsiębiorców organizowali wsparcie dla firm. A urzędnicy powinni im w tym pomagać – uważa Ziemann.

Zdaniem Tomasza Salomona, wicedyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, ważne jest określenie, kogo, gdzie i w jakim zakresie należy wspierać. Ważne jest także przełamanie nieufności pomiędzy urzędnikami a przedsiębiorcami.

– Prezesi mogą sami wszystko załatwiać i w ten sposób osiągnąć sukces. Ale jeśli chcemy ten efekt zwielokrotnić, potrzebne są działania administracji. A obszarów do współdziałania jest bardzo dużo – mówił Salomon.

Rynkiem, na którym firmy szczególnie mocno oczekują pomocy, także ze strony innych przedsiębiorców, są dalekie i wciąż słabo rozpoznane rynki azjatyckie, zwłaszcza Chiny. Dla nowych firm na tym rynku problemem są odmienne regulacje prawne, brak wiedzy o funkcjonowaniu samego rynku. – W takich specyficznych warunkach współpraca pomiędzy firmami nawiązywana jest szybciej. Ta odległość tłumi wzajemną nieufność – mówił prezes Amber Foods Bartosz Ziółek.

Współdziałanie eksporterów jest także istotne dla banków i instytucji finansowych finansujących działania eksporterów.

– Duże znaczenie mają m.in. spotkania, gdzie eksporterzy działający na zagranicznych rynkach mogą podzielić się doświadczeniami z tymi przedsiębiorcami, którzy do eksportu dopiero się szykują – podkreślił dyrektor departamentu klienta strategicznego – rolnictwo i przemysł spożywczy w Banku PKO PB Dariusz Odzioba.

Zdaniem Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty KUKE, dzięki współpracy można działać taniej i skuteczniej.

– Firmy dzielą się pomysłami i choć nie wszyscy będą z nich korzystać, to taka wymiana poglądów zawsze może się przydać – argumentował Soroczyński.

W czasie debaty podkreślono, że wsparcie państwa dla firm za granicą byłoby skuteczniejsze, gdyby zajmowała się nim większa liczba delegowanych do poszczególnych krajów pracowników.

– WPHI kosztują za dużo, niewielka część ponoszonych przez nie kosztów faktycznie przeznaczana jest na wsparcie – mówił Pietkiewicz.

– Brakuje nam urzędników w krajach, które są głównymi celami eksportowej ekspansji – dodał Odzioba.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz