Egzaminy mistrzowskie i czeladnicze sfinansowane z EFS

Egzaminy mistrzowskie i czeladnicze sfinansowane z EFS

WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W POZNANIU


Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, iż Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu realizuje projekt pt. „Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski”.

W ramach powyższego przedsięwzięcia istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują i pracują na obszarze województwa wielkopolskiego,
 • są w wieku powyżej 25 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (maksymalny poziom wykształcenia to ukończone liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające lub zasadnicza szkoła zawodowa),
 • spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89).

W projekcie zaplanowane jest przeprowadzenie kursów i egzaminów dla 150 osób dorosłych pracujących w następujących zawodach:

 • wędliniarz,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • dekarz,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • blacharz,
 • elektryk,
 • murarz-tynkarz,
 • stolarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Każdy z uczestników projektu będzie miał zagwarantowany udział w kursie przygotowującym do egzaminu umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Czas trwania kursu to: 16 godzin część teoretyczna oraz 84 godziny część praktyczna (opcjonalnie). Wkład własny udziału w projekcie dla kandydata na egzamin mistrzowski wynosi 200 zł, a na egzamin czeladniczy 100 zł.

Nabór na szkolenia prowadzony jest do 31.07.2018 r., natomiast egzaminy w ramach projektu przeprowadzane będą do 15.09.2018 r. dla 5-7 osobowych grup zrekrutowanych w wybranych zawodach.

Realizacja kursów może odbyć się w siedzibie Cechu, biurach Pełnomocnika Izby w regionie lub Centrach Kształcenia ZDZ, w szczególności na terenie 5 regionów Wielkopolski: Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją – oświadczeniem (wzory w załączeniu) i przesłanie wraz z kompletem dokumentów do Wydziału Oświaty Izby w Poznaniu lub do biura Pełnomocnika Izby w regionie. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów zgłoszenia zostaną przekazane do odpowiedniego oddziału ZDZ.

Jednocześnie informujemy, iż realizacja szkolenia praktycznego zaplanowana jest przy współpracy z pracodawcami. Firma przyjmująca grupę osób na szkolenie będzie miała zagwarantowane wynagrodzenie za prowadzenie zajęć praktycznych 50 zł/h, wynajem pomieszczeń 50 zł/h oraz zwrot kosztów za ewentualne zużycie materiałów.

Gorąco zachęcamy do współpracy i udziału w projekcie!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja – oświadczenie

Ulotka

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz