Działania informacyjno-promocyjne dot. zawodu rzeźnika

Działania informacyjno-promocyjne dot. zawodu rzeźnika

„Działania informacyjno-promocyjne dot. zawodu rzeźnika” to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, którego celem jest promocja zanikającego zawodu i zachęcenie młodzieży do kształcenia się w zawodzie rzeźnika.

W ramach projektu powstanie film informacyjno- promocyjny, spot telewizyjny oraz foldery. Zarówno film informacyjno- promocyjny na płytach DVD, jak i foldery będą rozdystrybuowane do 4 000 szkół podstawowych w całym kraju, zaś spot telewizyjny będzie można obejrzeć w jednej z telewizji ogólnopolskiej. Istotne jest to, by zaprezentować, zainteresować i przybliżyć wiedzę o zawodzie rzeźnika uczniom szkół podstawowych. Spot telewizyjny, który pojawi się w telewizji ogólnopolskiej będzie miał z kolei na celu ocieplenie negatywnie odbieranego w społeczeństwie wizerunku i zawodu rzeźnika

Konkurs dotyczy przedstawienia najciekawszej koncepcji na promocję zawodu rzeźnika i jej realizację w materiale filmowym, spocie, oraz folderze promocyjnym, a także emisję w telewizji.

Do 10 sierpnia informacja o konkursie pojawi się na portalu ogłoszeniowym ARiMR-u, oraz na stronie www.srw.org.pl . W konkursie wziąć mogą firmy zajmujące się produkcją filmową, ogólnopolskie stacje telewizyjne oraz firmy poligraficzne.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz