Dualne kształcenie zawodowe – rozporządzenie podpisane!

Dualne kształcenie zawodowe – rozporządzenie podpisane!

Zdefiniowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego – to główny zapis i cel podpisanego w czwartek dokumentu.

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Najistotniejsze zmiany to:

1. zdefiniowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego, w którym podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;

2. przyporządkowanie każdej z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły;

3. określenie wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia;

4. zapewnienie pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.

Rozporządzenie przekazano do podpisu ministrowi pracy i polityki społecznej.

Szefowa MEN podpisała dzisiaj również rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych.

Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

• Uzasadnienie

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz