Dualne kształcenie w rzemieślniczych szkołach zawodowych

Dualne kształcenie w rzemieślniczych szkołach zawodowych

Podczas konferencji oświatowej szkół cechowych i izbowych z Małopolski, która odbyła się 5 listopada 2015 r. w Krynicy Zdroju – głównie dyskutowano o tym, jak zwiększać atrakcyjność i jakość kształcenia w rzemieślniczych szkołach zawodowych, o potrzebie przygotowania dzieci i ich rodziców do wyboru szkoły.

Obecnie, w prowadzonych przez organizacje rzemiosła 30 szkołach zawodowych kształci się blisko sześć tysięcy uczniów. W regionie Małopolski w rzemieślniczych szkołach zawodu uczy się blisko 1600 uczniów.

Konferencję przygotowała Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu we współpracy z izbami: Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie oraz Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji rzemiosła, które są organami prowadzącymi zasadnicze szkoły zawodowe w regionie Małopolski oraz dyrektorzy tych szkół. Gościem specjalnym był Dariusz Reśko burmistrz miasta Krynica Zdrój, który z pełną aprobatą odniósł się do trendu rozwijania współpracy szkół zawodowych z organizacjami rzemiosła, podkreślając ważną rolę rzemiosła w kształceniu zawodowym.

Podczas Konferencji prezentowane były tematy: „Kształcenie w rzemiośle szansą na zdobycie atrakcyjnego zawodu” – Jolanta Kosakowska dyrektor Zespołu Oświaty i Problematyki Społecznej ZRP, „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” – Tomasz Kowalik z-ca dyrektora MIRiP w Krakowie, „Zawody poszukiwane na rynku pracy oraz losy absolwentów po zakończeniu kształcenia zawodowego” – Mieczysław Urbański nauczyciel ZSZ IR oraz MŚP w Tarnowie, „Współpraca z pracodawcami” – Urszula Gołąb dyrektor CRRiP w Nowym Sączu oraz „Działania na rzecz promocji szkoły na przykładzie ZSZ w Krynicy Zdroju IRiP w Nowym Sączu” – Agata Król-Mirek dyrektor Szkoły.

dualne-ksztalcenie-w-szkolach-zawodowych2 dualne-ksztalcenie-w-szkolach-zawodowych3 dualne-ksztalcenie-w-szkolach-zawodowych4

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz