Drugi Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego

Drugi Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego

26 października w Warszawie, w Sali Kolumnowej Parlamentu odbędzie się II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Kuchciński oraz Rada Dialogu Społecznego.

Uroczystości rozpocznie Msza Święta, celebrowana przez Biskupa Rafała Markowskiego, a następnie odbędzie się przemarsz uczestników Zjazdu w togach i insygniach rzemieślniczych do gmachu Sejmu RP. Uczestników powita Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Kuchciński.

Wśród wystąpień przewidziane są m.in. referaty dotyczące zadań samorządu rzemieślniczego na płaszczyźnie narodowej i europejskiej, roli rzemiosła w procesie kształcenia młodzieży oraz roli państwa i władz unijnych w kształtowaniu środowiska przyjaznego rozwojowi rzemiosła. W Sejmie będą również poruszane zagadnienia na temat roli rzemiosła w procesie cyfryzacji społeczeństw i robotyzacji przemysłu i handlu, warunków prawno-finansowych, funkcjonowania firm rzemieślniczych a także relacji systemu kształcenia rzemieślniczego i akademickiego.

Decyzja o zwołaniu II Zjazdu Cechów Rzemiosła Polskiego jest podyktowana szeregiem ważnych okoliczności, jak m.in. rozpoczęcie prac nad ustawą o powołaniu powszechnego samorządu gospodarczego, którego ostateczny kształt będzie miał ogromne znaczenie dla dalszych losów polskiego rzemiosła oraz jego organizacji. Kolejną kluczową kwestią, wymagającą omówienia z przedstawicielami rządu i administracji państwowej, są trwające prace nad wdrożeniem reformy szkolnictwa, w tym wprowadzeniem systemu dualnego kształcenia zawodowego, które od lat funkcjonuje w polskim rzemiośle.

Zaproszenia do udziału w Zjeździe zostały skierowane do Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, ministerstw, instytucji okołobiznesowych oraz największych organizacji rzemieślniczych w Europie.

drugi-zjazd-cechow-rzemiosla-polskiego

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz