Dobre praktyki w kształceniu zawodowym – debata w MEN

Dobre praktyki w kształceniu zawodowym – debata w MEN

Doświadczenia firm ze Szwajcarii, Austrii i Niemiec w kształceniu zawodowym – to temat konferencji z udziałem wiceminister edukacji.

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w konferencji poświęconej wymianie doświadczeń w rozwoju szkolnictwa zawodowego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli szwajcarskich, austriackich i niemieckich firm odbyło się w czwartek w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W swoim przemówieniu wiceminister edukacji podkreśliła, że w planowaniu zmian w systemie polskiego szkolnictwa zawodowego MEN chce korzystać z dotychczasowych doświadczeń przedsiębiorstw. Przyznała również, że reforma systemu edukacji powinna wpisywać się w koncepcję zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski.

– Chcemy zmieniać system szkolnictwa zawodowego tak, aby odpowiadał on potrzebom uczniów, a jednocześnie spełniał oczekiwania przedsiębiorców. Jesteście dla nas strategicznym partnerem i chcemy skorzystać z waszych doświadczeń – powiedziała wiceminister edukacji.

Uczestnicy spotkania rozmawiali między innymi o możliwościach i korzyściach wynikających ze współpracy pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Dyskutowano również, w jaki sposób można wzmocnić współpracę pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami, aby kwalifikacje osób wkraczających na rynek pracy w większym stopniu odpowiadały na potrzeby pracodawców. Przedstawiciele firm uczestniczących w konferencji zaprezentowali także swoją dotychczasową działalność we wspieraniu kształcenia zawodowego oraz omówili realizowane przez siebie programy skierowanie dla uczniów i absolwentów szkół.

Udział w konferencji wziął Andrej Motyl, Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej, Christian Autengruber, Zastępca Ambasadora Republiki Austrii oraz Martin Koppernock z Wydziału ds. Polityki Społecznej Ambasady Niemiec.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

dobre-praktyki-w-ksztalceniu-zawodowym-debata-w-men2 dobre-praktyki-w-ksztalceniu-zawodowym-debata-w-men3 dobre-praktyki-w-ksztalceniu-zawodowym-debata-w-men4

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz