Do 30 listopada można aplikować o pożyczki na wspieranie innowacji

Do 30 listopada można aplikować o pożyczki na wspieranie innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłużyła do 30 listopada nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu pilotażowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji” w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (https://fpwi.parp.gov.pl)

Pożyczka może być udzielona na pokrycie wydatków niezbędnych do realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia, z przeznaczeniem na:
– uruchomienie działalności mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
– wzrost i rozszerzenie działalności mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywaniu produktów lub usług.

Ubiegać się o nią mogą mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, będącemu spółką kapitałową.

Więcej: LINK

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz