Do 20 stycznia przedsiębiorcy mogą decydować o formie opodatkowania w tym roku

Do 20 stycznia przedsiębiorcy mogą decydować o formie opodatkowania w tym roku

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że tylko do 20 stycznia mogą zdecydować, w jaki sposób chcą się rozliczać z fiskusem. Warto wiedzieć, że podatek liniowy nie będzie korzystny dla osoby, u której suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów (a więc nie tylko z działalności gospodarczej, ale także np. z umowy o pracę) nie przekracza 90 tys. zł rocznie – podaje portal.

Należy tez wiedzieć, że podatnicy podatku liniowego nie mogą korzystać z ulg podatkowych ani ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem.

„Doradca podatkowy dodał, że do 20 stycznia należy również dokonać wyboru między ogólnymi zasadami rozliczania podatku a opłacaniem go w formie ryczałtu. – Analiza jest jeszcze trudniejsza. Należy bowiem uwzględnić poziom ponoszonych kosztów oraz znaczne różnice w stawkach podatku. W tym przypadku również do wyboru optymalnej formy opodatkowania można wykorzystać program do wypełniania zeznań podatkowych. Warto pamiętać, że zaletą ryczałtu jest mniejsze ryzyko popełnienia błędu i powstania sporu z organami podatkowymi „ -czytamy na Money.pl.

„Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a gdy ją już prowadzili w poprzednim roku – jeżeli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150 tys. euro” – dodaje doradca podatkowy.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz